(είδη, συνθήκες διαβίωσης και αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία κ.ά.) .